• Aluminiumdörrar
  • Stålprofildörrar
  • Garage-, förråds- och halldörrar
  • Brandsektionerade dörrar
  • Dörrar för skyddsobjekt
  • Dörrar med bruten köldbrygga
  • Stålpaneldörrar PAN
  • Daloc-säkerhetsdörrar
  • Specialdörrar
  • Glasdörrar

Sänk elräkningen, minska bullret och skydda dig mot objudna gäster!

Vi tillverkar dörrar i stål och aluminium enligt måttbeställning. 

Våra moderna och välplanerade dörrar i stål eller aluminium är täta och minskar avsevärt energianvändningen för uppvärmning. De minskar också bullerstörningar, eftersom de stängs tyst. Våra dörrar är försedda med elektrisk låsning och inbrottsskydd. Vi har lanserat en ståldörr med träbeklädnad för skydds- och museiobjekt som kan tillverkas helt enligt arkitektens planering. Dessutom är vi representant för Daloc innerdörrar för våningshus och offentliga byggnader. För offentliga objekt tillverkar vi sektionerade branddörrar och dörrar med bruten köldbrygga, som förhindrar rimfrostbildning på dörrarnas ytor vid kallt väder.

Vi erbjuder monterade dörr- och fönsterlösningar i så gott som hela Finland. Vi levererar enligt principen nyckelfärdigt och ser till att alltid vid behov kommunicera med till exempel el- eller låsmontörerna. Välkommen att kontakta oss!