Startsida

Vi tillverkar och monterar måttbeställda stål- och aluminiumdörrar, samt fönster, räcken och balkonginglasningar i stål och metall.
Metall är ett säkert och energieffektivt byggmaterial, som klarar vädrets växlingar utan att bli skevt. Därför hålls fönster och dörrar täta, vilket minskar elförbrukningen och fungerar utmärkt som ljudisolering. Produkterna är dessutom inbrottssäkra och dörrarna kan förses med elektriska lås.
För offentliga miljöer, företag och bostadsaktiebolag gör vi även dörrar med bruten köldbrygga, sektionerade branddörrar och Daloc innerdörrar.

Våra produkter

Dörrrar

Måttbeställda stål- och aluminiumdörrar till bostäder och butiker.

Fönster

Aluminiumfönster, stålprofilfönster och fasadglasväggar.

Övrigt

Trappräcken, balkongräcken, balkong- och terrassinglasningar.

Våra kunder

Vi tillverkar dörrar och räcken i stål och aluminium enligt måttbeställning i Österbotten. I balkonginglasningarna använder vi NIKA-produkter och vi är representant för Daloc-innerdörrar. För skydds- och museiobjekt har vi lanserat en ståldörr med träbeklädnad. Vi erbjuder lösningarna monterade i så gott som hela Finland. Leveranserna sker enligt principen nyckelfärdigt, och vi ser till att alltid vid behov kommunicera med till exempel el- eller låsmontörerna.

Vårt mål är att leverera felfria produkter och lösningar, och därför arbetar vi hellre noggrant än hastigt. Ibland kan det bli dyrt för oss, men på lång sikt lönar det sig. Vi har rykte om oss att vara en pålitlig leverantör. Ett sådant rykte får man inte, man förtjänar det – genom att göra det man har lovat och enligt överenskommen tidtabell.

Vi har samarbetat med både stora och små byggfirmor. Kontakta oss för ett givande samarbete!

Vi förverkligar planerarens vision!

Stommen i vår affärsverksamhet är tillverkning av måttbeställda dörrar, räcken och inglasningar. Vi har i årtionden planerat och tillverkat stål- och aluminiumprodukter enligt såväl egna som andra planerares ritningar.

För oss är det en heder att förverkliga planerarens vision på det sätt som han eller hon avser. Ibland utvecklar vi tillsammans nya innovationer genom att berätta om synvinklar från produktionssidan. Under hela vår historia har vi också arbetat tillsammans med olika proffs inom produktion och planering. Vi är intresserade av nya lösningar, perspektiv och innovationer. Ett exempel på det är den nya dörrmodellen för skydds- och museiobjekt, som har tagits fram i samarbete mellan Porvoon puutyö, arkitekten och vårt företag.

Kontakta oss för ett givande samarbete!

Sänk energikostnaden, minska bullret i korridoren och skydda invånarna mot objudna gäster!

Vi har i flera årtionden levererat ytterdörrar, garagedörrar och räcken, och senare också balkonginglasningar, till bostadsaktiebolag. Vi vet hurdana produkter som behövs, när man i husbolaget vill minska det energispill och den kyla som orsakas av drag. En modern och välplanerad dörr minskar också avsevärt bullerstörningar, eftersom den stängs tyst. Våra dörrar har elektrisk låsning och inbrottsskydd och våra räcken är, liksom våra övriga produkter, CE-märkta. Balkonginglasningarna är låsbara, användarvänliga och lätta att flytta.

I husbolagen går åsikterna ofta isär, både för och emot, om förnyelser. Vi berättar gärna fakta om hur inbesparingar uppnås och varför våra produkter ständigt får positiv respons av invånarna. Vi ger också gärna adresser till referensobjekt. Ta det första steget och kontakta oss!

Kvalitet är för oss

  • Vi granskar arbetet efter varje moment.
  • Våra underleverantörer får tydliga kvalitetskrav och vi övervakar att de uppfylls.
  • Produkterna granskas i förpackningsskedet.
  • Våra egna montörer försäkrar sig om att monteringarna utförs rätt.
  • Vi ringer alltid upp kunden efter monteringen och ber om respons.
  • Våra produkter är CE-märkta.

Vi finns här