• Aluminiumfönster
  • Stålprofilfönster
  • Fasadglasväggar

Vi tillverkar fönster i stål och aluminium enligt måttbeställning. 

Våra moderna och välplanerade fönster i stål eller aluminium är täta och minskar avsevärt energianvändningen för uppvärmning. De minskar också bullerstörningar, eftersom de stängs tyst.

Vi erbjuder monterade  fönsterlösningar i så gott som hela Finland. Vi levererar enligt principen nyckelfärdigt. Välkommen att kontakta oss!